Stappenplan voor een basisschool om een schrijfmethode te kiezen:

Om een schrijfmethode te kiezen moet een aantal stappen worden gezet. Hieronder doen we een suggestie waarbij we de stappen gegroepeerd hebben in drie ronden.

Ronde 1. Ronde 2. Ronde 3. terug naar Methoden  / terug naar Platform