Eigen uitgaven van het Platform Handschriftontwikkeling

Werken aan de schrijfbeweging
Om leerkrachten en leerlingen van groep 6, 7 en 8 te motiveren om met de hand te blijven schrijven, hebben we een set van 50 uitgewerkte schrijflessen met 20 werkbladen uitgegeven. Bij iedere les wordt het doel ervan vermeld en de werkwijze uitgelegd. Deze lessenserie kan naast elke bestaande methode gebruikt worden. De set is ook heel geschikt voor de Plusklas en Leonardoscholen. Elke les staat op zich en de kaarten kunnen in willekeurige volgorde gebruikt worden. Alle aspecten van het schrijfonderwijs komen op unieke en zelfregulerende wijze aan bod. Het welbevinden van de leerling en het uitbouwen van zijn/haar vaardigheden staan voorop. Deze lessenserie kan na´a´st elke bestaande methode gebruikt worden. De serie wordt digitaal aangeleverd; geschikt voor digibord en printer.
Bestelwijze: Maak € 15,- over op rekeningnummer NL64RABO0187477302 t.a.v. A.T.J. Notenboom - Leisink, o.v.v. Platform HSO - BB serie pdf en vermeld uw naam en adres. Bestellen per mail kan via platformhandschriftontw@outlook.com. Na betaling volgt het versturen.
Hier twee voorbeelden van zo'n werkblad: kaart nr. 17 (schrijfbeweging met de eigen voor- en achternaam maken) en kaart nr. 35 (ken de grens van je wens).


Kwartetspel
Om de kennis over handschrift op een toegankelijke manier te verspreiden heeft het Platform Handschriftontwikkeling een leerzaam schrijfkwartetspel uitgegeven. Daarbij komen spelen, leren, sociale interactie en het vergroten van de woordenschat op een beeldende en verbindende manier samen. Het bestaat uit de volgende 10 kwartetten: schrijfstijlen, grootte, vorm, zones, ruimte, oud schrift, regelvoering, lengte, helling en schrijfbeweging.
We zijn heel blij, dat het kwartetspel nu weer beschikbaar is. Het kwartet kost € 22,95 inclusief verzendkosten. Het bedrag dient te worden overgemaakt op de rekening van onze penningmeester Annie, te weten: NL64RABO0187477302, t.n.v. A.T.J. Notenboom-Leisink. Vergeet vooral het adres niet te vermelden waar de zending naar toe moet.


Bord- en gezelschapsspel Schriftgeheimen!
Het Platform Handschriftontwikkeling heeft dit spel gemaakt om op een verbindende manier de traditie van het handschrift te activeren en levend te houden. Samen op zoek naar de kenmerken van het handschrift en ze spelenderwijs leren, is een leuke en leerzame bezigheid. Een leermiddel en sociale vaardigheid ineen.
Het spel bestaat uit een doos met daarin: speelbord, handleiding met vragen, richtlijn voor de antwoorden, 6 verschillende handschriften, 2 dobbelstenen en 4 pionnen.
Bestelwijze:
Maak 16,95 euro over op het rekeningnummer van het Platform Handschriftontwikkeling NL64RABO0187477302 t.a.v. A.T.J. Notenboom-Leisink, o.v.v. SCHRIFTGEHEIMEN. Vermeld uw naam en adresgegevens. Daarna wordt het spel u toegestuurd


MEMORY - Handschrift      GRATIS !
Wie kent het niet? Het wordt al generaties lang en wereldwijd gespeeld: alle plaatjes omgekeerd op tafel leggen en dan om beurten er twee omdraaien. Hebben de twee kaartjes dezelfde afbeelding, dan mag de speler ze houden. De winnaar heeft de meeste tweetallen verzameld. In dit memory-spel laten we afbeeldingen zien van bekende en onbekende voorwerpen, die met handschrift te maken hebben. De doelgroep is de onderbouw van het basisonderwijs. Er zijn 15x2 kaarten.
Het handschrift is erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Dat houdt ook in, dat we de geschiedenis ervan door mogen geven. De leerlingen staan zo in een lange bijzondere traditie en leren ervan voor de toekomst. Vandaar de voor deze doelgroep onbekende voorwerpen zoals bijvoorbeeld de kroontjespen en het inktpotje.
Het spel is enkel als memory-spel al nuttig. Het kortetermijngeheugen wordt aangesproken en nieuwe voorwerpen worden gezien.
Door de inzet van de leerkracht kan er meer uit het spel gehaald worden, zoals het benoemen van de plaatjes om de taalvaardigheid en woordenschat te vergroten. Een 'brief' te laten schrijven en deze samen te posten; het aantal kaartjes wisselen; woordkaartjes , die de HB-ers bij het plaatje kunnen leggen, enzovoort.
We hopen dat het een plezierige kennismaking met ons culturele erfgoed wordt en kijken uit naar jullie ervaringen.
Downloaden, twee keer printen op stevig papier, knippen of snijden langs de rode lijnen en spelen maar!

De spelregels volgens Wikipedia:
Een even aantal kaarten, waarop paarsgewijs gelijke plaatjes of woorden zijn afgebeeld, worden met de beeldzijde naar beneden neergelegd. Een van de spelers draait twee kaarten naar keuze om en toont de afbeeldingen aan de medespeler(s). Zijn de plaatjes gelijk, dan worden de kaarten door de speler van tafel genomen en bewaard, en mag deze speler een nieuwe poging doen twee kaarten met identieke afbeelding te vinden. Als een speler twee verschillende plaatjes omdraait, worden deze weer met de beeldzijde naar beneden gelegd en is de volgende speler aan de beurt.
Een speler hoeft de twee kaarten niet tegelijk om te draaien. Hij kan een kaart omdraaien en bekijken en daarna beslissen welke kaart hij als tweede pakt.
Er wordt gespeeld tot alle kaarten van de tafel zijn genomen. De speler met de meeste paartjes kaarten wint.


Drieluik van drie bundels over kinderhandschrift
De drie boekjes Sprekend Schrift(2001), Sprekender Schrift(2002) en Uitgesproken Schrift(2003) vormen een drieluik over de boeiende wereld van het kinderschrift dat wij nu gratis ter beschikking stellen voor geïnteresseerden.
De eerste twee boekjes bevatten informatieve en verdiepende onderwerpen, het derde boekje biedt een verbreding in zestien onderwerpen.
Dat alles onder ons blijvende motto: Kinderschrift spreekt! Hoe leren we die taal verstaan?
We zijn ons er terdege van bewust de wijsheid niet in pacht te hebben, zodat we graag uw reactie tegemoet zien. Het samenstellen heeft ons veel plezier verschaft en ruimte gegeven om onze ervaring door te geven. We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het op waarde schatten van de unieke handeling van een mensenkind: het kinderhandschrift.

Lesbrieven
In het kader van de jaarlijkse week van het handschrift ontwikkelen we ieder jaar een aantal uitgewerkte lessen in de vorm van lesbrieven. Kijk hier voor een overzicht van wat we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld.