Voortentamens op havo-niveau

Op deze pagina kun je je inschijven voor de voortentamens op havo-niveau.

Omdat de CCVX de toetsing namens de Universiteiten verzorgt zijn de voortentamens van de CCVX allemaal op vwo-niveau. Daarom worden alle testimonia van de CCVX erkend door de hbo's.
Maar de erkenning van een tentamen dat je op havo-niveau kan maken is (nog) niet formeel geregeld. Dat komt ook doordat heel veel hbo-opleidingen zelf toelatingstentamens afnemen (op havo-niveau). Het is wat dat betreft in hbo-land land niet zo uniform geregeld als bij de in de CCVX samenwerkende Nederlandse universiteiten. Het is het streven om analoog aan de manier waarop alle universiteiten samenwerken in de CCVX iets soortgelijks van de grond te krijgen voor de hbo's maar dan op havo-niveau. Maar zover is het nog niet.
Het is daarom verstandig dat je eerst nagaat of de hbo-opleiding die je wilt volgen niet liever zelf een toets afneemt. En of men, als we een toets voor je maken op havo-niveau de uitslag van deze toets door de opleiding die je wilt gaan volgen erkend wordt. Als een opleiding eerst meer informatie zou willen kunnen we die natuurlijk altijd geven.

Tijdpad inschrijving
  1. Meld je op tijd aan. De uiterste aanmelddatum is 10 dagen voor de tentamenzitting.
  2. Iedereen die zich inschrijft voor een voortentamen ontvangt van ons vrijwel direct automatisch een e-mail met een bevestiging van de inschrijving. Bewaar die bevestiging goed (uitprinten !), want soms wordt je door de DUO (of anderen) gevraagd aan te tonen dat je je voorbereidt op een voortentamen danwel dat je bezig bent je deficiënties weg te werken. Het kan zijn dat zo'n e-mail met een kleine vertraging via het internet wordt bezorgd, maar als je binnen een uur geen bevestiging hebt is er wat mis. Neem dan (de volgende dag ;-)) contact op met het secretariaat van de CCVX (secretaris@ccvx.nl). We sturen je standaard geen schriftelijke bevestiging van je inschrijving, alleen maar deze e-mail. Vervolgens hoor je een tijdje niets meer.
  3. Circa 48 uur (niet eerder) voor het voortentamen ontvang je opnieuw een e-mail. In dat bericht staat o.a. waar je moet zijn en (nog eens) wat je mag/moet meenemen. Heb je 48 uur (niet eerder) voor aanvang van het tentamen nog niets van ons gehoord, stuur dan de e-mail die je direct na je aanmelding hebt gehad (zie punt 2) en waarin bevestigd werd dat je bent aangemeld naar ons. Vertel er bij dat er blijkbaar iets is misgegaan en dan lossen we het op.
Leerstof
     leerstof voortentamen wiskunde A (havo - niveau)
     leerstof voortentamen wiskunde B (havo - niveau)
     leerstof voortentamen natuurkunde (havo - niveau)
     leerstof voortentamen scheikunde (havo - niveau)
     leerstof voortentamen biologie (havo -niveau)
Voor alle vakken is de leerstof voor de toets globaal altijd zowel de leerstof van het schoolonderzoek als de leerstof voor het centraal examen havo. Soms laten we iets weg en soms vragen we iets extra's. Zie voor de details de bovenstaande leerstoflijsten.

Tentamenbenodigdheden en Handelingswerkwoorden
Bij het voortentamen en het oefenen van opgaven zijn per vak verschillende tentamenbenodigheden noodzakelijk.

Bijzondere tentamenvoorzieningen
Aan kandidaten kan extra tijd worden verleend voor het afleggen van een voortentamen. Zo kunnen kandidaten met dyslexie en kandidaten die de Nederlandes taal (nog) niet goed beheersen onder bepaalde voorwaarden een half uur exta tijd krijgen. Een verzoek om extra tijd moet tenminste 10 werkdagen voor de datum waarop het voortentamen gehouden wordt, worden aangevraagd bij de secretaris van de CCVX. Stuur daarvoor een e-mail naar secretaris@ccvx.nl en stuur in een bijlage de relevante bewijsstukken mee.

Betaling
De kosten voor deelname aan een voortentamen bedragen € 98,-. Hiervoor krijg je één tentamenkans. Wil je een volgende keer deelnemen aan een voortentamen, dan zijn de kosten opnieuw € 98,-. Over de wijze van betalen krijg je apart bericht.Inschrijfformulieren
Bij het invullen wordt gevraagd om je geboortenaam en de opleiding die je wilt gaan volgen en naar de instelling waar je wilt gaan studeren. Lees zonodig de toelichting.

Er wordt je ook gevraagd om een adres. Naar dit adres wordt de uitslag per gewone post gestuurd. Houdt hier rekening mee als je binnenkort gaat verhuizen.

Let op: anders dan bij de voortentamens op vwo-niveau verloopt de inschrijving
NIET via de webshop van het UMCU maar via de onderstaande formulieren.De data zijn gelijk aan die op de site www.ccvx.nl.